Ons basisaanbod in het VSO is leren en werken in de praktijksituatie. Dit geven we vorm door middel van praktijkvakken, leerwerkplekken en stages.

Plusgroep

In deze groep zitten leerlingen die het aanbod van VSO fase 1 aangeboden krijgen, maar meer behoefte hebben aan nabije begeleiding om tot betere ontwikkeling te komen. Wat betreft de algemene vormingsvakken (avo) zal er maatwerk geboden worden.

VSO fase 1 – Leeftijd 12-14 jaar

De leeftijd waarop de leerlingen op de basisschool overgaan naar het voortgezet onderwijs, is op het speciaal onderwijs ook van toepassing. In de VSO fase 1 staat nog steeds het lees- en rekenonderwijs centraal, maar ook wordt er meer de nadruk gelegd op de werknemersvaardigheden van de praktische vorming. In VSO fase 1 krijgen leerlingen 40% praktijkaanbod. Dit omhelst de sectoren zorg en welzijn, economie, techniek, land en tuinbouw. Ook is er begeleide interne- en externe stage (BIS en BES) en arbeidstraining (ZeDeMo).

VSO fase 2 – Leeftijd 14-16 jaar

In het verlengde van VSO fase 1, bestaat het aanbod van VSO fase 2 uit 60% praktijk. Naast de praktijkvakken, maken leerlingen kennis met de leerwerkplekken. De stages breiden zich uit met zelfstandige externe stages (ZES). Hierbij is geen begeleiding van school aanwezig, wel is er een stagecoördinator. Na deze fase maken de leerlingen samen met ouders een sectorkeus middels de arbeidsinteresse test, coachingsgesprekken en voorlichtingsfolders.

VSO fase 3 – Leeftijd 16-18 jaar

De laatste fase in het speciaal onderwijs is VSO fase 3, werken de leerlingen toe naar uitstroom. Het uiteindelijke doel is een geschikte werkplek dan wel dagbesteding te vinden. Het aanbod bestaat uit 80% praktijkaanbod, bestaande uit leerwerkplekken en zelfstandige externe stages gericht op uitstroom (ZES). In deze fase is het ook mogelijk om vakspecifieke certificaten te behalen (zie kopje ‘Brance certificering’).

Leren, werken, reizen in het VSO

De leerlingen die in VSO fase 3 komen, hebben een sectorkeuze gemaakt. De leerlingen leren (theorie op locatie), werken (toepassen theorie op het bedrijf) en reizen drie dagen op drie verschillende bedrijven. Naast de leerwerkplekken zijn de leerlingen twee dagen op school, dan wel op stage. De dagen op school worden ingevuld met workshops gericht op wonen en vrije tijd. Daarnaast worden sociale- en werkcompetenties besproken.

Sectoren

keuze 1 Schoonmaak Keuken Winkel
keuze 2 Schoonmaak Winkel Plantsoen
keuze 3 Schoonmaak Plantsoen Techniek

Binnen deze drie vakkenpakketten komt steeds schoonmaak naar voren. Dit is een verplicht vak,  omdat schoonmaak binnen alle uitstroombestemmingen naar voren komt. Het is de bedoeling dat, waar mogelijk, de leerlingen op een externe locatie de geleerde vaardigheden gaan toepassen. Zo bootsen we een arbeidsmatige situatie na en kunnen de leerlingen het geleerde ook voor een langere tijd toepassen en uitvoeren. Op deze manier worden de werkcompetenties van de leerlingen verbeterd.