VSO +

In deze klas zitten leerlingen die het aanbod van VSO fase 1 aangeboden krijgen, maar meer behoefte hebben aan nabije begeleiding om tot beterere ontwikkeling te komen. Wat betreft de algemene vormingsvakken (avo) zal er maatwerk geboden worden. 

VSO 1 Leeftijd 12-14 jaarrepro. per. 2 Jeffrey

De leeftijd waarop de leerlingen op de basisschool overgaan naar het voortgezet onderwijs, is op het speciaal onderwijs ook van toepassing. In de VSO 1 fase staat nog steeds het lees- en rekenonderwijs centraal. Daarnaast wordt er meer de nadruk gelegd op de basisvaardigheden van de praktische vorming. Bij oriëntatie op mens en wereld ligt het accent meer op begripsvorming en het zien van relaties. In de fase starten de leerlingen met interne stages.

VSO 2 Leeftijd 14-16 jaar

In het verlengde van VSO 1 is de opbouw van het aanbod van VSO 2 hetzelfde. Leerlingen gaan in deze fase op LOL (leren op locatie) stage. Op ongeveer 15- jarige leeftijd gaan de leerlingen op sociale stage. De nadruk bij de vakken zoals praktische redzaamheid en oriëntatie op mens en wereld ligt steeds meer op het leren, het waarderen en toepassen van de sociale (stage)vaardigheden.

VSO 3 Leeftijd 16-18 jaar

De laatste fase in het speciaal onderwijs is VSO fase 3, het werken in de praktijk staat hier centraal. Op school is het leren gericht op de praktijkvakken en (sociale-) stagevaardigheden. De uitstroom naar wonen, werken en vrije tijd staat centraal. In deze fase gaan de leerlingen op externe stage, het uiteindelijke doel is een geschikte werkplek dan wel dagbesteding te vinden.

Leerwerkplekken:

De leerlingen die in VSO fase 3 zitten of komen, hebben eind VSO fase 2 een sectorkeuze gemaakt (zie onderstaand). De leerlingen leren(theorie op locatie), werken (toepassen theorie op het bedrijf) en reizen drie dagen op drie verschillende bedrijven. Naast de leerwerkplekken zijn de leerlingen twee dagen op school dan wel op stage. De dagen op school worden ingevuld met workshops gericht op wonen en vrije tijd. Daarnaast worden sociale- en werkcompetenties besproken.

Keuze nr: Sectoren:    
keuze 1: Schoonmaak Keuken Winkel
Keuze 2: Schoonmaak Winkel Plantsoen
Keuze 3: Schoonmaak Plantsoen Techniek

 

Binnen deze drie vakkenpakketten komt steeds schoonmaak naar voren. Dit is een verplicht vak. Hier is voor gekozen omdat schoonmaak binnen alle uitstroombestemmingen naar voren komt.
Het is de bedoeling dat, waar mogelijk, de leerlingen op een externe locatie de geleerde vaardigheden gaan toepassen. Zo bootsen we een arbeidsmatige situatie na en kunnen de leerlingen het geleerde ook voor een langere tijd toepassen en uitvoeren. Op deze manier worden de werkcompetenties van de leerlingen verbeterd.

De Piet Bakkerschool richt zich op een uitstroom rond een 18 jarige leeftijd. Wanneer een leerling meer tijd nodig heeft is het mogelijk om leerlingen tot 20 jaar een gedegen onderwijsaanbod aan te bieden op de Piet Bakkerschool.