De Piet Bakkerschool is een school voor speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 – 20 jaar. De leerlingen zijn verdeeld over acht leeftijdsgroepen en twee basisgroepen (waarin leerlingen zitten die een speciale hulpvraag hebben, IQ < 35). Onze school heeft zowel leerlingen die extern wonen in bijvoorbeeld gezinsvervangende tehuizen, zorgboerderij, pleeggezin etc. en thuiswonende leerlingen. Ze wonen in Harlingen – Franeker – Leeuwarden – Heerenveen – Lemmer – Stavoren en alles, wat daar tussenin en omheen ligt.

Sinds 2014 maakt de Piet Bakkerschool onderdeel uit van Kind- en jongerencentrum De Himmen. Samen met kinderdagcentrum It Mearke (Talant), (speciale kinderopvang) Wille, Ergo Actief (kinderfysiothrapie) en Topfysio (fysiotherapie) bundelen we onze deskundigheid. Dit biedt kansen om met elkaar mee te denken, ervaringen te delen en elkaar aan te vullen. Voor de kinderen betekent dit meer mogelijkheden om op allerlei gebieden leerervaringen op te doen.