SO (4-12 jaar)

Het SO bestaat uit drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

De nadruk in de onderbouw ligt op functie- en spelontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie (mondelinge taal) en oriëntatie op mens en wereld. Daarnaast is er veel ruimte voor creatieve
vorming, waaronder beeldende- muzikale- en dramatische vorming vallen. Er wordt ervarings- en belevingsgericht lesgegeven, ondersteunt met gebaren. 

Tijdens de middenbouw en bovenbouw ligt het accent op taal en communicatie (schriftelijke taal), het leesonderwijs staat hier centraal samen met het rekenen. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Oriëntatie op mens en wereld is de brug tussen de theorie en de praktijk, bij dit vak leren de kinderen de geleerde woorden toepassen in de praktijk. Dit is ook de leeftijd waarbij leerlingen met een IQ > 55 en een goede sociale weerbaarheid, inaanmerking kunnen komen voor een observatieperiode op een praktijkschool. 

IMG_20151014_112215