SO (4-12 jaar)

Het SO bestaat uit drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Onderbouw
De nadruk in de onderbouw ligt op functie- en spelontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie en oriëntatie op mens en wereld. Daarnaast is er veel ruimte voor creatieve vorming en beweging. Er wordt ervarings- en belevingsgericht lesgegeven, ondersteund met gebaren. (t? d? )

Middenbouw
In de middenbouw staat het leesonderwijs centraal, samen met het rekenen. Waar nodig wordt er groeps-doorbrekend gewerkt. Oriëntatie op mens en wereld is de brug tussen de theorie en de praktijk; bij dit vak leren de kinderen de geleerde woorden toepassen in de praktijk.

Bovenbouw
In de bovenbouw maken de leerlingen kennis met de verschillende praktijkvakken in de school. Zo zorgen wij voor een doorgaande lijn naar het VSO. Dit is ook de leeftijd waarbij leerlingen met een IQ >55 en een goede sociale weerbaarheid in aanmerking kunnen komen voor een observatieperiode op de praktijkschool.