Uitgangspunt:

De maatschappij is in verandering, de Piet Bakkerschool verandert mee. Door middel van een geïntegreerd aanbod van praktijk en theorie zorgen we ervoor dat onze leerlingen ‘terecht komen op de plek waar ze het liefste willen zijn’.

Het is de bedoeling dat, waar mogelijk, de leerlingen op een externe locatie de geleerde vaardigheden gaan toepassen. Zo kunnen we een arbeidsmatige situatie nabootsen en kunnen de leerlingen het geleerde ook voor een langere tijd toepassen en uitvoeren. Op deze manier worden de werkcompetenties van de leerlingen verbeterd.

De volgende bedrijven bieden de Piet Bakkerschool leerwerkplekken aan:

-Jumbo, Normandiaplein te Sneek
-Tennisvereniging Nijlân
-Empatec, Sneek
-Vonk werkt, Sneek
-Techniek, Piet Bakkerschool
-Nije trije, Pingjum
-Catering, Piet Bakkerschool
-Arbeidstraining centrum (ATC), Piet Bakkerschool
-Terreinonderhoud, Piet Bakkerschool
-Hoekstra B.V. Sneek
-Philadelphia Plevierenpad, Sneek
-Empatec Franeker (hout), Empatec Bolsward, Empatec Sneek (Food)