De basisgroepen SO/VSO:

Op de Piet Bakkerschool zijn 2 speciale groepen waar leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking intensief begeleid worden. De doelen en werk-/begeleidingswijze zijn aangepast aan de mogelijkheden van deze specifieke groepen. Als school hebben we een speciale aanbodslijn voor deze leerlingen waar belevingsgericht onderwijs centraal staat. De leerlingen in deze kleine groepen leren door te ervaren om doelen te behalen.