De basisgroepen SO/VSO:

Op de Piet Bakkerschool zijn 2 speciaal groepen waar leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking intensief begeleid worden. Leren door ervaren is het middel om doelen te behalen. De doelen en werk-/begeleidingswijze zijn aangepast aan de mogelijkheden van deze specifieke groepen. Een groep zal gebruik maken van een aanbodslijn (D1), gaat een stap verder en zal veel gebruik maken van het aanbod van VSO fase 1.