Logopedie

Logopedie op de Piet Bakkerschool is bedoeld voor kinderen die op de een of andere manier problemen hebben met de communicatie. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: het niet goed uitspreken van bepaalde klanken of woorden, onduidelijk spreken in het algemeen, het maken van slechte of onvolledige zinnen en het niet goed begrijpen van taal.

Bij ons op school is logopedie laagdrempelig en snel inzetbaar. De logopedist is in dienst van de school. Daardoor is zij bekend met de schoolorganisatie en de andere disciplines. Op deze manier kan ze adequaat, doelgericht én in samenwerking met andere betrokken deskundigen oplossingen zoeken voor de leerlingen met logopedische problemen. De logopedist heeft op school een ondersteunende rol op het gebied van communicatie in de breedste zin van het woord. Samenwerking tussen ouders, logopedist en team is belangrijk om de doelen te realiseren. Zo wordt tijdens de behandeling door de logopedist gewerkt aan de doelen. In de klassen wordt verder gewerkt aan deze doelen door de eigen leraren.

Binnen de school wordt veel gewerkt met ondersteunende communicatiemiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld de NmG-gebaren, voorwerpen, foto‘s, pictogrammen, lichaamstaal en mimiek, praatknoppen en spraakcomputers. Eventueel denkt de logopedist mee met individuele oplossingen voor leerlingen.

In het volgende stroomschema kunt u zien hoe het opstarten van een logopedisch traject op onze school verloopt: (de afbeelding opent in een nieuw scherm als u hier op klikt)