Onze school is verplicht om na twee jaar te controleren of de leerlingen na twee jaar nog steeds op de plek zijn waar ze zijn uitgestroomd. Dit noemen we de bestendiging. De onderstaande grafieken gaan over de leerlingen die uitgestroomd zijn in 2017-2018. Meer informatie hierover kunt u vinden in het document: Uitstroomrapportage 2020-2021

SO

In het schooljaar 2018-2019 zijn 3 leerlingen uitgestroomd uit het SO. Om de bestendiging SO voor het cohort 2018-2019 vast te kunnen stellen, kijken we eerste terug naar hoe de uitstroom destijds was: 

Alle leerlingen zitten momenteel nog op de uitstroombestemming. Voor ons betekent dit, dat het profiel ongewijzigd is. Hiermee is 100% van de leerlingen nog op de uitstroombestemming die destijds voor hen gerealiseerd is. 

 

VSO

In het schooljaar 2018-2019 zijn 12 leerlingen uitgestroomd uit het VSO. Om de bestendiging VSO voor de cohort 2018-2019 vast te kunnen stellen, kijken we eerste terug naar hoe de uitstroom destijds was: 

Van de 12 leerlingen die in 2018-2019 uitstroomden zitten er 8 nog steeds op de uitstroombestemming. Hiermee is 75% van de leerlingen nog op de uitstroombestemming die destijds voor hen gerealiseerd is.