Onze school is verplicht om na twee jaar te controleren of de leerlingen na twee jaar nog steeds op de plek zijn waar ze zijn uitgestroomd. Dit noemen we de bestendiging. De onderstaande grafieken gaan over de leerlingen die uitgestroomd zijn in 2017-2018. Meer informatie hierover kunt u vinden in het document: Uitstroomrapportage 2019-2020

SO

In het schooljaar 17-18 zijn 3 leerlingen uitgestroomd uit het SO. Om de bestendiging SO voor het cohort 2017-2018 vast te kunnen stellen, kijken we eerste terug naar hoe de uitstroom destijds was:

Een leerling zit nog op de uitstroombestemming. Voor ons betekent dit, dat het profiel ongewijzigd is. Van de derde leerling is de uitstroombestemming naar beneden bijgesteld in verband met intensievere begeleidingsbehoeften. Voor ons zit hij daarom niet meer op de uitstroombestemming. Een leerling is verhuisd en voor ons als school uit het zicht verdwenen (blijf van mijn lijf huis) het is dus onbekend of deze leerling nog op de uitstroombestemming zit.

VSO

In het schooljaar 17-18 zijn 18 leerlingen uitgestroomd uit het VSO. Om de bestendiging VSO voor de cohort 2017-2018 vast te kunnen stellen, kijken we eerste terug naar hoe de uitstroom destijds was:

Van de 18 leerlingen die in 2017-2018 uitstroomden zitten er 17 nog steeds op de uitstroombestemming. Hiermee is 94% van de leerlingen nog op de uitstroom die destijds voor hen gerealiseerd is.