Onze school is verplicht om na twee jaar te controleren of de leerlingen na twee jaar nog steeds op de plek zijn waar ze zijn uitgestroomd. Dit noemen we de bestendiging. De onderstaande grafieken gaan over de leerlingen die uitgestroomd zijn in 2016-2017. Meer informatie hierover kunt u vinden in het document: Verantwoording en Dialoog.

SO

Om de bestendiging SO voor het jaar 2016-2017 vast te kunnen stellen, kijken we eerst terug naar hoe de uitstroom toen was:

In het schooljaar 2016-2017 stroomden er 12 leerlingen uit. Daarvan zijn er 8 leerlingen niet meer op de bestemming van de gerealiseerde uitstroom (57%). Twee leerlingen (14%) zijn nog wel op de bestemming. Twee leerlingen (14%) zijn verhuisd naar een andere VSO School. In totaal is 28% van de uitgestroomde leerlingen cohort 2016-2017 nog op dezelfde uitstroombestemming. Waar in het SO vaak het uitstroomprofiel op basis van de cognitieve vermogens (het kunnen denken) wordt vastgesteld, gaat dit in het VSO vaak om de begeleidingsbehoefte. Dit verklaart ook de grote verschuiving in de bestendiging. 

VSO

Om de bestendiging VSO voor het jaar 2016-2017 vast te kunnen stellen, kijken we eerst terug naar hoe de uitstroom toen was:

 

 

 

 

 

 

 

In het schooljaar 2016-2017 stroomden er 17 leerlingen uit. Daarvan zijn er 2 leerlingen niet meer op de bestemming van de gerealiseerde uitstroom (12%). De andere leerlingen (88%) zijn nog wel op de uitstroombestemming.