Onze school is verplicht om na twee jaar te controleren of de leerlingen na twee jaar nog steeds op de plek zijn waar ze zijn uitgestroomd. Dit noemen we de bestendiging. De onderstaande grafieken gaan over de leerlingen die uitgestroomd zijn in 2021-2021.

De uitstroomrapportage is via de onderstaande link te lezen:

Uitstroomrapportage Piet Bakkerschool 2021-2022