Bij kinderdagcentrum It Mearke bieden we begeleiding, behandeling en zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking en een ontwikkelingsachterstand. De activiteiten die we samen met de kinderen doen, zijn gericht op ontwikkelingsstimulering. We leren de kinderen vaardigheden aan, waardoor ze zelfstandiger worden en zoveel mogelijk kunnen bereiken. Het doel is om kinderen, waar mogelijk, stap voor stap te begeleiden naar een vorm van onderwijs of dagbesteding.