Het Kinderdagcentrum It Mearke, Talant, biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding en behandeling in groepen aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking. De begeleiding in de groep en behandeling is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In de eerste maanden is er een observatieperiode waarin gekeken wordt naar de ontwikkelingsachterstand en eventueel bijkomende problematiek zoals gedragsproblemen, visuele en/of lichamelijke beperkingen. Het behandelteam bestaat uit een gedragsdeskundige (GZ psycholoog), een fysiotherapeut, een muziektherapeut, een logopedist, een spelbegeleider, een ergotherapeut en een AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten). Voor een dergelijke behandeling op het KDC is een indicatie vereist.

Afbeelding1