Ik ben P.A.  (Professional Assistant) op school 

In het Ik ben P.A. programma van Special Heroes Nederland, leren jongeren met een beperking tussen de 14 en 19 jaar hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Het P.A. programma wordt aangeboden op speciaal onderwijs en praktijkscholen en bestaat uit een flexibel lesprogramma voor docenten, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. De lesprogramma’s zijn rondom de interessegebieden Sport, Media, Horeca, ArtGroen en Techniek. Hierdoor kunnen jongeren hun talenten op diverse gebieden ontdekken en bijvoorbeeld assisteren in de kantine van de club of assisteren met het beheren van een website. Met dit programma ervaren en ontdekken jongeren hoe leuk dat is! Tijdens de lessen werken ze aan competenties als presenteren, omgaan met druk en tegenstand, samenwerken en overleggen. 

Jongeren met een beperking versterken hun zelfvertrouwen en talent.  Tijdens het vrijwilligerswerk ontdekken ze hoe het is om iets goeds te doen voor de maatschappij. Én ze leren waar ze goed in zijn. Ze breiden hun sociaal netwerk uit en krijgen meer contacten met jongeren zonder beperking. De jongeren krijgen na verloop een certificaat. Het traject veroorzaakt een goede basis voor een vervolgopleiding van werk.

Binnen onze school hebben we enkele plekken voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Mocht dit zo zijn, dan zal de leraar contact opnemen.