Net als in het basisonderwijs, zijn er ook voor de ZML scholen doelen opgesteld door de overheid: de zgn. Kerndoelen ZML. Deze doelen zijn (of worden) op school verwerkt in leer- en vormingsgebieden of “vakken”: godsdienst, persoonlijkheidsontwikkeling, ontwikkelingsgericht werken, taal en communicatie, rekenen, oriëntatie op mens en wereld, creatieve vorming en motorische ontwikkeling. Bij de oudere leerlingen komen daar nog praktische vorming en arbeidsoriëntatie bij. Bij elk van deze tien leer- en vormingsgebieden horen activiteiten. Zo hoort bij ‘taal en communicatie’ onder andere ‘technisch lezen’, een belangrijk vak op onze school. Een voorbeeld van een ander belangrijk vormingsgebied is de persoonlijkheidsontwikkeling.  Daar horen activiteiten bij op het gebied van de zelfredzaamheid (bijv. de zorg voor je eigen lichaam, aankleden, enz..) en de sociale redzaamheid (vriendschap, omgangsvormen, enz..).