Externe vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op school, het kan ook uw kind overkomen.
Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Heb je een vraag/klacht? Klik dan op de onderstaande link voor de contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon van de Piet Bakkerschool.

Schoolgidsinfo externe vertrouwenspersoon