Ziekte

Het kan voorkomen dat u kind niet op school kan komen in verband met ziekte. U kunt dit zowel, via Parro, telefonisch als via e-mail doorgeven, het liefst tussen 8:00 – 8:30. Geef hierbij niet alleen de naam van de leerling door, maar ook de groep van de leerling. Op deze manier kan de ziekmelding snel bij de betreffende groep terecht.

Telefoonnummer: 0515-433 222

E-mail: info@pietbakkerschool.nl

Sinds september 2021 is het ook mogelijk om absenties door te geven via Parro.

Verzuimregeling

In principe kunnen de kinderen geen dagen vrij krijgen buiten de schoolvakanties om.

Toch is het op de Piet Bakkerschool mogelijk om maximaal 2 dagen per jaar een dagje vrij te krijgen voor een dorps-of stadsfeest. Dit heeft te maken met het feit dat onze kinderen vaak niet in hun eigen dorp of stad op school zitten en dus ook niet aan de activiteiten deel kunnen nemen.

Het ligt anders als een kind vrij moet krijgen i.v.m. persoonlijke omstandigheden. In overleg is dat altijd te regelen. Als één van de ouders wegens zijn of haar werk niet op vakantie kan tijdens  schoolvakanties dan is het mogelijk om één keer per jaar hoogstens twee weken vrij te geven. Het moet in dit geval gaan om de “aard van het beroep” en dus niet om de “aard van het bedrijf”. Werken in ploegendienst of volgens een bepaald dienstrooster is dus niet voldoende. Deze regeling mag niet worden toegepast in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar en moet schriftelijk worden aangevraagd.

Klik hier voor het formulier “vrijstelling”.