Binnen onze school werken we met een cyclus leerlingenzorg (OGW/ HGW). In onderstaand schema ziet u wat er wanneer in het schooljaar gebeurd rondom leerlingenzorg. 

Periode Actie Omschrijving Door:
Juni/juli OPP nieuw schooljaar vaststellen Tijdens de eindevaluatie worden de nieuwe OPP’s vastgesteld

Ouders/verzorgers ondertekenen nieuw OPP tijdens 20-min. gesprek

Orthopedagoog, IB en leerkracht
Augustus Groepsplannen klaar In Parnassys worden sublesgroepen aangemaakt voor verschillende vakgebieden Leerkracht IB
Augustus/ september Startbespreking Startbespreking voor elke klas

(hoe gaat het in de klas, groepsplannen)

Orthopedagoog, IB en leerkracht
September MDO Multi disciplinair overleg Ortho, fysio, ergo, logo
Oktober

eens /maand

Leerlingbespreking

 

Bespreken van de leerling: Plan opstellen (na 6 weken evaluatie) Orthopedagoog, IB, leerkracht
December Methode gebonden toetsing Methode gebonden toetsing afnemen Leerkracht
OPP actualiseren Actualiseren leerling kenmerken Leerkracht
Januari

 

Tussenevaluatie Tussenevaluatie OPP, groepsplannen Ortho, IB, leerkracht
Oudergesprek ( 20 min.)

 

Afstemming  met ouders

(aandachtspunten n.a.v. OPP bespreken)

Leerkracht- ouder
Opstellen nieuwe sublesgroepen 2de halfjaarlijkse sublesgroep voor verschillende vakgebieden Leekrachten IB
Februari MDO Multi disciplinair overleg Ortho, fysio, ergo, logo
Maart CITO toetsing CITO toetsing afnemen op de zaakvakken + Scores verwerken in OPP Leerkracht
April Aurecool invullen Halfjaarlijkse ontwikkeling Leerkracht
Mei Ervaringsordening verslagen (EMG-groepen) Van iedere leerling van de EMG-groepen wordt een verslag geschreven met hierin handelingsadviezen. Het verslag gaat naar de ouders als bijlage van het OPP. Leerkracht Ortho
Juni Eindevaluatie Eindevaluatie OPP en sublesgroepen Ortho, IB en leerkracht
Oudergesprek ( 20 min.) Eindevaluatie per leerling

Ouders ondertekenen (nieuw) OPP

Leerkracht- ouder
Nieuwe groependag Wennen leerlingen in nieuwe groep Leerlingen