Nieuwsbrief juli 2021

Het plein voor de school is leeg, de zomervakantie is voor de leerlingen begonnen! In de bijlage vinden jullie weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan weer een aantal interessante zaken in over onder andere het personeel, maar ook over de ouderenquête die is afgenomen afgelopen april. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt uw kind automatisch overgezet naar de nieuwe groep in Parro. Hiervoor krijgt u t.z.t. een melding. Dan rest ons nog om iedereen een fantastische zomervakantie toe te wensen en tot in augustus!

Nieuwsbrief Juli 2021