Logo-Steunpunt

Het steunpunt  SO-Fryslân

Het Steunpunt bestaat uit professionals die bij al hun activiteiten als doel hebben een bijdrage te leveren aan nog beter onderwijs voor alle kinderen, en vooral leerlingen met een (eventuele)beperking. De medewerkers werken onafhankelijk en ondersteunen in de driehoek kind/jongere, ouders en school/instelling.

Met de komst van de Wet Passend Onderwijs is er nog een grote verandering. De Ambulante Begeleiding op de reguliere school in de buurt gaat de komende jaren verdwijnen. Omdat zowel het
REC Fryslân als de Groep Ambulante Begeleiders een grote vraagbaak, steun en toeverlaat waren voor ouders en leerkrachten, hebben we besloten deze functies onder te brengen in het Steunpunt SO-Fryslân.

Het loket is telefonisch en per e-mail elke werkdag van 8.30-16.30 te bereiken:
Contact gegevens: Steunpunt SO Fryslân
Adres: Morra 2d, 9204 KH Drachten
Tel: 0512-381254
Email: info@steunpunt-sofryslan.nl

Hebt u vragen? De medewerkers van het Steunpunt zijn schoolnabij en laagdrempelig benaderbaar.

Meer informatie: www.steunpunt-sofryslan.nl