Als school werken wij volgens vaste cycli om onze missie en visie te realiseren en om onze kwaliteit te verbeteren. Hierover leggen wij verantwoording af naar ouders, verzorgers, het bestuur van SO Fryslân en de onderwijsinspectie. De aanpassingen en verbeteringen die we doen hebben als doel dat leerlingen met plezier naar school gaan en dat het onderwijs is afgestemd op hun mogelijkheden.

Onder de verantwoording en dialoog verstaan wij de volgende zaken:

In november 2021 is onze nieuwe schoolontwikkelnieuwsbrief uitgebracht! (klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen). In deze nieuwsbrief geven wij uitleg over de route die leerlingen binnen school afleggen en vertellen we in een notendop wat er in het jaarplan staat. Alle informatie is uitgebreid te vinden in de hierboven beschreven kopjes. Wij hopen in september 2022 de nieuwe versie uit te brengen.