De leerlingen die in VSO fase 2 en 3 komen, maken een sectorkeuze. De leerlingen leren (theorie op locatie), werken (toepassen theorie op het bedrijf) en reizen drie dagen op drie verschillende bedrijven. Naast de leerwerkplekken zijn de leerlingen twee dagen per week op school. Deze dagen worden ingevuld met workshops gericht op wonen en vrije tijd. Daarnaast worden sociale- en werkcompetenties besproken.

Sectoren

We werken op school met de volgende sectoren: 

Sector 1: Schoonmaak / Keuken / Winkel
Sector 2: Schoonmaak / Winkel / Plantsoen
Sector 3: Schoonmaak / Plantsoen / Techniek

Meer informatie over de verschillende vakken kunt u vinden in de onderstaande folders:Bij alle drie de sectoren is schoonmaak een verplicht vak omdat dit in alle uitstroombestemmingen een belangrijke vaardigheid is. Het is de bedoeling dat, indien mogelijk, de leerlingen op een externe locatie de geleerde vaardigheden gaan toepassen. Zo bootsen we een arbeidsmatige situatie na en kunnen de leerlingen het geleerde ook voor een langere tijd toepassen en uitvoeren. Op deze manier worden de werkcompetenties van de leerlingen verbeterd.

Winkel
Plantsoen
Techniek
Schoonmaak en Keuken