Fusieproces SO Fryslan en RENN 4

redactieVoorpagina

Datum om alvast te noteren! Op donderdagavond 4 oktober 2018, voorafgaand aan de vergaderingen van de Ouderraad en Medezeggenschapraad, is er een informatiebijeenkomst over het fusieproces tussen SO Fryslân en … Read More